Communiceer met plezier!

Communiceer met plezier!

De afgelopen jaren heeft het thuiswerken een hoge vlucht genomen en zijn medewerkers daardoor meer op afstand van hun team komen te staan.

De communicatie ging tijdens Covid-19 vooral digitaal.

Nu de fysieke terugkeer naar de werkplek aan de gang is blijkt het communiceren face-to-face een andere dimensie te hebben gekregen: van on-line naar real live!

Dit brengt op de werkplek soms spanningen, discussies, onbegrip en soms zelfs conflicten met zich mee.

Goed en prettig samenwerken in teams kost energie!

De medewerkers en de leidinggevende moeten elkaar weer leren kennen. Hoe gaan we zo prettig en respectvol met elkaar om?

Basisvaardigheden zoals actief luisteren en feedback geven én de diepgaande interactie als gevoelsreflectie zijn competenties die een team versterken. In de afgelopen 2 jaar heeft DiGiEVC een samenhangend modulair pakket aan communicatieve trainingen ontwikkeld. Deze korte en intensieve trainingen dragen bij aan het vergroten van het werkplezier van de medewerkers en de samenwerking binnen het team.

Onze aanpak is individueel maatwerk: elke deelnemer heeft ervaring met communicatie maar heeft soms ook blinde vlekken. Door gezamenlijk als team onze communicatiereis te starten wordt de samenwerking verstrekt, de onderlinge communicatie verbeterd en de blinde vlekken zichtbaar.

Onze trainingen dragen bij aan het kennen en begrijpen en waarderen en vertrouwen van elkaar binnen het team.

Dit zijn de bouwstenen van goed samenwerken!