Gebruikersvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van DiGiEVC B.V. (https://www.digievc.nl/).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van DiGiEVC B.V. betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van DiGiEVC B.V..

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van DiGiEVC B.V. berusten bij DiGiEVC B.V.. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van DiGiEVC B.V. is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan DiGiEVC B.V., info@digievc.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring-generator/start/]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van DiGiEVC B.V. geeft DiGiEVC B.V. geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van DiGiEVC B.V..
DiGiEVC B.V. kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van DiGiEVC B.V., de onmogelijkheid de website van DiGiEVC B.V. te gebruiken, uit de levering van diensten door DiGiEVC B.V. of het gebrek aan levering van diensten door DiGiEVC B.V..

Wijzigingen

De inhoud van de website van DiGiEVC B.V. wordt regelmatig bijgewerkt. DiGiEVC B.V. behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van DiGiEVC B.V. te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 29 september 2022.